Covid-19

วัคซีนป้องกัน Covid-19 หนึ่งในสิ่งที่จะทำให้โลกกลับสู่ปกติ

ทุกวันนี้ Covid-19 เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลอย่างใหญ่หลวงกับโลกของพวกเรา กิจกรรมหลายๆอย่างของโลกเราไม่สามารถทำได้เช่น การเดินทาง การท่องเที่ยว ซึ่งโลกวันนี้ต่างจากโลกเมื่อปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง Covid-19 สิ่งหนึ่งที่ดูจะเป็นความหวังก็คือตัว วัคซีนป้องกัน Covid-19 เพราะว่าหากผู้คนไม่ต้องกังวลว่าจะติด Covid-19 แล้ว กิจกรรมต่างๆน่าจะกลับมาทำได้เหมือนเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อโลกใบนี้มากๆ กลับมาดูเรื่องการพัฒนาวัคซีนกันครับ ณ วันที่ผมเขียนบทความอยู่นี้ หลายๆบริษัทยังคงอยุ่ใน Phase3 ของการทดลองกับคน ซึ่งต้องดูผลของวัคซีนว่า สามารถสร้างภูมิคุ้มกันสูงพอให้ป้องกัน Covid-19 ได้ไหม ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาจะอยู่ได้นานเท่าไร และมีผลค้างเคียงต่อคนที่รับวัคซีนอย่างไร วัคซีน จากการที่ผมติดตามข่าวมาจากหลายๆที่…